דלג אל התוכן דלג אל תפריט עליון דלג אל תפריט ראשי
מבצעים
 
heart heart heart
 
מבצע ליום האישה

מארז פרלינים איכותיים

 
במתנה בכל קניה 
 
heart heart heart
heartheart
heart
 

תקנון

 
תקנון "Dflowers עיצובים":
 
כללי
 • אתר dflowers הינו אתר ברשת האינטרנט, המנהל חנות וירטואלית, ומציע ללקוחותיו מידע ומכירת מוצרים שונים (זרי פרחים, עציצים, בלונים ועוד') (להלן – השירותים). האתר הינו בבעלות פרחי המרגנית..
 • השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד, כל האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים.
 • עצם הגלישה באתר מהווה הסכמה כי הגולש קרא את התקנון ומסכים לכל סעיפיו.
 • כל הרוכש שירותים ו/או מתעתד לרכוש ו/או לקבל מידע באמצעות האתר ו/או מי שגולש באתר ומשתתף בפעילות המוצעת באמצעות האתר מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו.
תנאי שימוש  – קבלת מידע ורכישת שירותים
 • באתר ניתן לבצע פעולות שונות שהוגדרו מראש על ידי בעליו, ובכללן ביצוע הזמנות וקבלת מידע, ואין לעשות שימוש באתר זה למטרות אחרות. 
 • כל אדם שהינו מעל גיל 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל (או בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס האשראי), רשאי לבצע רכישה של מוצרים באמצעות האתר.
 • הזמנתו של רוכש מוצר נבחר, חובה עליה לעמוד בקריטריונים הבאים:
       (1) קבלת אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של בעל אמצעי התשלום.
       (2) המוצר הנרכש/המבוקש קיים במלאי.
       (3) כתובת המשלוח הינה באזור החלוקה המוגדר.
       (4) הרוכש מסר תא דואר אלקטרוני אישי ברשת, או לחילופין טלפון זמין במידה והעסקה טלפונית.
 
 ביצוע רכישה באמצעות האתר:
 
על הרוכש לבצע את הרכישה בהתאם לסדר הפעולות המוכתב באתר. הזמנה שלא תבוצע בסדר הנכון ו/או תחסר פרטים רלבנטיים תבוטל או תושהה.
 
 מדיניות שירותים ומחירים
 • קבלת הזמנות באתר בשעות הפעילות הרגילות (8:00 – 20:00) יתקבלו בקניה מעל 130 ש"ח בלבד.במידה והזמנה תפחת מסכום זה יוצע לרוכש להגדיל את סכום ההזמנה על מנת שזו תהא שווה ל- 130 ₪.
 • קבלת הזמנות באתר בשעות שאינו מוגדרות כשעות הפעילות (20:00 – 08:00), יתקבלו בקניה מעל 200 ₪ בלבד, לא כולל חיוב בגין המשלוח. במידה והזמנה תפחת מסכום זה יוצע לרוכש להגדיל את סכום ההזמנה על מנת שזו תהא שווה ל- 200 ₪.
   
 • התמונות המוצגות באתר לעיצובי וזרי פרחים מייצגות זרים  ב – 3 - 4 גדלים. התמונה תמיד תייצג גודל הזר/מוצר הבינוני. 
 • המחירים באתר יכולים להשתנות מעת לעת בהתאם לתנאי השוק וכפופים להתייקרות חומרי הגלם המשפיעים קשר ישיר על מחיר המוצרים.
 • במידה ורכשת מוצר ממגוון המוצרים המוצגים באתר, והאחרון אזל, נדאג לספק מוצר דומה למוצר שאזל מהמלאי, חשוב לציין כי יעשה מירב המאמצים להקפיד ככל הניתן על מוצר חליפי בצבעים ו/או בסוג שהוזמן בהזמנה המקורית.
 • בכל מקרה בו הסתבר כי אין אפשרות לבחור מוצר חליפי במקום ההזמנה המקורית, תשלח לרוכש הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות הטלפון. במידה והרוכש יסרב להצעה החליפית, תימחק הזמנתו ואמצעי התשלום שמסר לא יחויב.
ביצוע המשלוח תעריף ולוחות זמנים
 • מרגע קבלת האישור מחברת האשראי, המשלוח ישלח ויגיע ליעד המבוקש תוך 6 שעות. חשוב להדגיש כי  מרגע אישור ההזמנה, אנו נעשה כמיטב יכולתנו לספק את המשלוח ליעד המבוקש בזמן סביר שיפחת מ – 6 שעות.
 • בערבי חג, לא ניתן יהיה להתחייב לשעת הגעה. בימים אלו תסופק ההזמנה במהלך יום העסקים.
 • בשעות הלילה מעודכנים תעריפי משלוח שונים מהתעריפים הרלוונטיים לשעות הפעילות הרגילות (08:00 – 20:00), יודגש כי בעת ביצוע ההזמנה, תעריף המשלוח מתעדכן אוטומטית על פי הזנת שעת המשלוח על ידי המזמין.
פרטי רוכש השירותים ואבטחת האתר
 • בעת ביצוע הזמנה לרכישת שירותים באמצעות האתר יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו' (להלן – הפרטים). בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.
 • הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם.  במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש), שמורה ל - dflowersו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההצעה.
 • מחשב עיבוד הנתונים של החנות מנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות המתבצעות באתר. רישום זה יהווה ראיה לכאורה לאמור בפעולות אלו. אולם, שעון השרת יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין המועד בו בוצעה פעולה באתר.
 • פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההצעה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL), המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של החנות. פרטים אלו לא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי ולספקים, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש. "Dflowersהמרגנית" משאירה לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים, שימסור הרוכש לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אישית למבצע הפעולה ולא יזהו אותו.    
 • החברה תהא רשאית לשלוח למבצעי הפעולות דואר אלקטרוני ולפנות אליהם בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים שמציע האתר, חידושים באתר פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב, אלא אם יודיע הרוכש בכתב כי אינו מעוניין בכך.
 תשלום בגין השירותים
 • כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש. התמורה בגין השירותים תגבה באמצעות כרטיס האשראי אשר פרטיו הוקלדו בהצעה לפני או בסמוך לשיגור המוצרים לכתובת אשר צוינה בהצעה. אם על פי מדיניות החברה יתאפשר תשלום התמורה בתשלומים, יתבצע חיוב בהתאם (בכפוף לאישור חברת האשראי).
 • סך התמורה בו יחויב הרוכש מופיע ב"עגלה" או "במסך פרטי העסקה – בתהליך הקופה". סכום זה כולל את כל הפריטים המופיעים ב"עגלה" לרבות הוצאות משלוח.
 • מדיניות ומחירי משלוח (לרבות מדיניות חישוב עלויות המשלוח עת כאשר מוזמנים במסגרת הצעה אחת מספר מוצרים לכתובת אחת), זמני המשלוח, ואזורי החלוקה מפורטים באזורים הבאים:   ב- "איזורי משלוח" ו"אזורי חלוקה". האמור בכל אחד מהאזורים המפורטים לעיל מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה ותנאי להציג הצעה לרכישת שירותים מהחברה.
 ביטול פעולות על ידי הרוכש
 • רוכש אשר ביצע את הזמנתו באתר והזמנתו מיועדת לאותו יום עסקים, ואשר מעוניין לבטל את ההזמנה שביצע באחריותו להודיע על הביטול תוך שעה מהמועד בו ביצע את ההזמנה.
 • במידה וההזמנה בוצעה טלפונית, על הרוכש להודיע על הביטול בתוך שעה ממועד יצירת הקשר הטלפוני.
 • במידה ומועד ההזמנה מתוכנן ליום אחר, על הרוכש להודיע על הביטול 24 שעות לפני המועד לביצוע המשלוח.
 • ביטול ההזמנה יתאפשר כל זמן שהמוצרים שנרכשו לא שוגרו לכתובת היעד המבוקש. יחד עם זאת במידה ופריט שנרכש כבר הוכן, שמורה הזכות לסרב לביטול ההזמנה.
הגבלת אחריות
 • המוצרים המוצגים למכירה באתר הינם באיכות גבוהה עם שימת דגש על טריות הפרחים. דגש רב ניתן לאיכות הפרחים, עציצים, צמחי נוי, זרי פרחים וסידורי פרחים.
 • Dflowers"המרגנית" מתחייבת כי המוצרים המוצגים (פרחים, עציצים, צמחי נוי, זרי פרחים וסידורי פרחים), יהיו באיכות וטריות. במידה ומי מהמוצרים הנזכרים הינו פגום זכאי הרוכש לפנות אלינו באמצעות מרכז ההזמנות ולהודיע על כך.
 •  מוסכם על הצדדים, כי התלונה תיבדק, ובמידת הצורך תהא רשאית להחליף את המוצר הפגום או לזכות את הרוכש בסך התמורה ששולמה בגין אותו מוצר לרבות בעלות המשלוח, אם לא הוזמנו שירותים אחרים על ידי הרוכש באותה עסקה), על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • התמונות באתר הינן להמחשה בלבד. יובהר,  כי לאור העובדה כי התמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין המראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.
 • בכל מקרה בה קיימת חבות  של בעלי האתר, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים שנרכשו באתר, החבות לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר שהוזמן ע"י הרוכש.
 • Dflowers"המרגנית" ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעות עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הרוכש או בציוד אחר של הרוכש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין או שירותים ו/או משתמש באתר. כמו כן, "dflowersהמרגנית" לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי רוכש כלשהו או צד ג' כלשהו שאינו בשליטתה.
 שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר
 • גולש אשר עושה שימוש בלתי ראוי באתר, מתחייב לשפות ולפצות את "dflowersהמרגנית" ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו.
בעלות ושמירה על זכויות
 • האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות "dflowersהמרגנית" וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר. "dflowersהמרגנית" מתירה למשתמש "להוריד" (download) נתונים למחשבו האישי לצורך שימוש אישי בלבד שאינו מסחרי, היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.
 • המשתמש מתחייב שלא להעלות (upload) לאתר כל מידע מכל סוג ומין שהוא, המפר את זכויות היוצרים, סימני המסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או חומר פורנוגרפי ו/או חומר שיש בו חשש ללשון הרע וכו'. העלה המשתמש מידע ו/או חומר כאמור לעיל, מתחייב הוא לשפות את "dflowersהמרגנית" ו/או מי מטעמה ו/או את מפעילי האתר בגין כל נזק ו/או הוצאה (לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט), שייגרמו להם כתוצאה מהתנהגותו הבלתי ראויה של המשתמש, הנזכרת לעיל.
 • האתר מכיל קישורים (לינקים) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. Dflowers"המרגנית" מספקת לינקים אלה לנוחות בלבד ואין היא נושאת באחריות למידע המופיע בהם או באתרים אחרים המקושרים אליהם לתוקפם ולחוקיותם. רוכש המבקש לעשות שימוש בלינקים אלה עושה זאת על אחריותו בלבד.
 • כל המבקש ליצור לינק לאתר זה באתרים אחרים נדרש לפנות בכתב ומראש לבעלי האתר על מנת לקבל אישור בכתב לכך תנאים נוספים ומקום השיפוט.
 • בעלי האתר יהיו רשאים לסגור את האתר או לבטל שירותים או לצמצמם. כמו כן, יהיו  רשאים לשנות את תקנון האתר מעת לעת.
 • כל מחלוקת שהיא בין רוכש ו/או גולש באתר לבין בעליו בשל פעילות באמצעות האתר תתברר בישראל בכל אחד מבתי המשפט באזור המרכז.
שירות לקוחות
 
לבירורים שונים ואינפורמציה נוספת ניתן לפנות לשירות הלקוחות של האתר באמצעות הדואר האלקטרוני, בכתובתsales@dflowers.co.il, או חייגו 1700-700-437